βιβλιοθήκη
Πανεπιστημιο Κυπρου

Φωτογράφος: Ε. Προδρόμου

Τοποθεσία: Νέα Πτέρυγα

Βιβλιοθήκη

Ο κατάλογος της βιβλιοθήκης έχει μεταφερθεί στη διεύθυνση https://cypruslibraries.ac.cy/search*gre~S2

Σε 10 δευτερόλεπτα θα μεταφερθείτε αυτόματα στο https://cypruslibraries.ac.cy/search*gre~S2. Εάν δεν θέλετε να περιμένετε, πατήστε τον σύνδεσμο για άμεση μετάβαση.

Αναζήτηση κατάλογου

Για αναζήτηση τίτλων περιοδικών χρησιμοποιήστε ως επιπρόσθετο όρο αναζήτησης στο πεδίο του Τίτλου τη λέξη serial.

Για αναζήτηση ηλεκτρονικών βιβλίων χρησιμοποιήστε ως επιπρόσθετο όρο αναζήτησης στο πεδίο του Θέματος τη λέξη e-book.

Για αναζήτηση τίτλων βάσει γλώσσας, πληκτρολογήστε στο πεδίο Κωδικός γλώσσας τον κωδικό της γλώσσας προς αναζήτηση: Αγγλική - eng, Γαλλική - fre, Γερμανική - ger, Ελληνική Αρχαία (μέχρι 1453) - grc, Ελληνική Σύγχρονη (1453-) - gre, Ιταλική - ita, Τουρκική - tur.

  •