βιβλιοθήκη
Πανεπιστημιο Κυπρου

Φωτογράφος: Ε. Προδρόμου

Τοποθεσία: Νέα Πτέρυγα

Βιβλιοθήκη

Ο κατάλογος της βιβλιοθήκης έχει μεταφερθεί στη διεύθυνση https://cypruslibraries.ac.cy/search*gre~S2

Σε 10 δευτερόλεπτα θα μεταφερθείτε αυτόματα στο https://cypruslibraries.ac.cy/search*gre~S2. Εάν δεν θέλετε να περιμένετε, πατήστε τον σύνδεσμο για άμεση μετάβαση.

Επικοινωνία

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Καλλιπόλεως 75
Τ.Θ. 20537
1678 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ. +357 22892036
Φαξ +357 22894557
library@ucy.ac.cy