βιβλιοθήκη
Πανεπιστημιο Κυπρου

Φωτογράφος: Ε. Προδρόμου

Τοποθεσία: Νέα Πτέρυγα

Βιβλιοθήκη

Ο κατάλογος της βιβλιοθήκης έχει μεταφερθεί στη διεύθυνση https://cypruslibraries.ac.cy/search*gre~S2

Σε 10 δευτερόλεπτα θα μεταφερθείτε αυτόματα στο https://cypruslibraries.ac.cy/search*gre~S2. Εάν δεν θέλετε να περιμένετε, πατήστε τον σύνδεσμο για άμεση μετάβαση.

Εγγραφές ανά μήνα

Με το εργαλείο αυτό μπορείτε να δείτε τις εγγραφές που προστέθηκαν στον κατάλογο της ΒΠΚ ταξινομημένες ανά έτός και μήνα. Κατά την πρώτη επίσκεψη σας στη λειτουργία αυτή, επιλέγεται αυτόματα για εσάς το τρέχον έτος και ο τρέχον μήνας.

  •