βιβλιοθήκη
Πανεπιστημιο Κυπρου

Φωτογράφος: Ε. Προδρόμου

Τοποθεσία: Νέα Πτέρυγα

Βιβλιοθήκη

Ο κατάλογος της βιβλιοθήκης έχει μεταφερθεί στη διεύθυνση https://cypruslibraries.ac.cy/search*gre~S2

Σε 10 δευτερόλεπτα θα μεταφερθείτε αυτόματα στο https://cypruslibraries.ac.cy/search*gre~S2. Εάν δεν θέλετε να περιμένετε, πατήστε τον σύνδεσμο για άμεση μετάβαση.

Αποστολή λίστας εγγραφών με email

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτή η λειτουργία δεν αποτελεί αίτηση βιβλίου από το παράρτημα Στροβόλου!

Παρακαλώ δηλώστε τη διεύθυνση email που επιθυμείτε. Το περιεχόμενο του καλαθιού εγγραφών σας θα αποσταλεί σε αυτή τη διεύθυνση. Η λίστα εγγραφών θα υπάρχει ως συνημμένο αρχείο μορφής PDF (portable document format). Για να το ανοίξετε θα χρειαστείτε μια εφαρμογή που να ανοιγέι αρχεία αυτού του τύπου. Μια λίστα προγράμματα ανάγνωσης αρχείων PDF είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://www.pdfreaders.org/

  •