βιβλιοθήκη
Πανεπιστημιο Κυπρου

Φωτογράφος: Ε. Προδρόμου

Τοποθεσία: Νέα Πτέρυγα

Βιβλιοθήκη

Ο κατάλογος της βιβλιοθήκης έχει μεταφερθεί στη διεύθυνση https://cypruslibraries.ac.cy/search*gre~S2

Σε 10 δευτερόλεπτα θα μεταφερθείτε αυτόματα στο https://cypruslibraries.ac.cy/search*gre~S2. Εάν δεν θέλετε να περιμένετε, πατήστε τον σύνδεσμο για άμεση μετάβαση.

Καλάθι εγγραφών
Καταβίβαση λίστας σε μορφή PDF, TXT |

Το καλάθι εγγραφών περιέχει εγγραφές που επιλέξατε να προσθέσετε σε αυτό. Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να κατεβάσετε τη λίστα σε μορφή PDF ή να την αποστείλετε ως συνημμένο αρχείο σε διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Για να το πράξετε αυτό, επιλέξτε μια από τις επιλογές πάνω δεξιά.

Εάν κάποιο βιβλίο υπάρχει στο κλειστό βιβλιοστάσιο τότε θα σας παρουσιάζεται η επιλογή αίτησης για το εν λόγω.

Το υλικό που έχετε αιτηθεί, θα βρίσκεται στον πάγκο δανεισμού (Κεντρική βιβλιοθήκη) την επόμενη εργάσιμη ημέρα.